Tel. 0475 744 272

Algemeen


Bluebird Software is gespecialiseerd in het maken van maatwerk software voor bedrijven. Bij maatwerk moet men denken aan het vereenvoudigen/automatiseren van bedrijfsprocessen. Ook kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het aansturen van hardware componenten.


Het idee

Vaak heeft een bepaald bedrijf een bepaald idee over hoe het software pakket eruit moet komen te zien. Wij proberen met behulp van ervaring en kennis dit idee tot een succes te brengen. De eisen van de klant staan hierbij altijd centraal. Voordat er gestart kan worden is het van essentieel belang dat "het idee" voor beide partijen 100% duidelijk is.  


Hoe gaan we te werk

Door het voeren van gesprekken met de klant zullen de eisen voor het te maken software pakket gespecificeerd worden en vastgelegd worden(SLA). Ook zullen de kosten inzichtelijk gemaakt worden zodat hierover geen onduidelijkheden kunnen ontstaan. Zodra het SLA getekend is zal er gestart worden met het realiseren van het software pakket. 


Realisatie / ontwikkeling

Tijdens de realisatie / ontwikkeling van het product zullen wij op gepaste data resultaten presenteren naar de klant. Op deze manier krijgt u inzicht in de status van uw product. 


Testen

Voordat het software pakket geïmplementeerd gaat worden zullen wij het nieuwe software pakket uitvoerig testen. Op deze manier zal het implementatie project soepel verlopen. 


Implementatie

Wanneer er spraken is van een aanpassing in bepaalde bedrijfsprocessen, dan vergt dit vaak ook bepaalde inspanning van uw personeel. We proberen zo veel mogelijk ondersteuning te bieden tijdens deze implementatie fase.


Eventuele nazorg

Mochten er nog "incidenten" voordoen die betrekking hebben op de software dan zullen wij er alles aan doen om dit niet alleen zo snel mogelijk maar vooral zo goed mogelijk op te lossen.